DigitalSimplyWorld
"DigitalSimplyWorld dociera na krańce klasycznej muzyki elektronicznej, gdzie wszystko staje się inne. Szuka tam nowego doznania w dźwiękach.
Zanurzając się w tej twórczości wybieramy się w podróż z wyobraźnią, w miejsca tajemnicze, odległe, wręcz filmowe, trudne do zilustrowania słowani.
Świat dźwięków kreowany przez DSW jest pełen emocji, melodia w połączeniu z szumem wszelakiego rodzaju hipnotyzuje, zabiera w nowe obszary marzeń.


DigitalSimplyWorld reaches the ends of the classical electronic music, where everything becomes different. There looking for a new experience in sound.
Immerse yourself in this work we choose to travel with the imagination, in place of the mysterious, distant, difficult to illustrate words.
World of sounds created by the DSW is full of emotion, melody, combined with the hypnotic sound of all kinds, takes in new areas of dreams."
http://www.jamendo.com/pl/artist/DigitalSimplyWorld

Ostatnia zmiana: 20.07.2011